Skontaktuj się z nami:

kontakt@bazalotnisk.pl
kontrola na lotnisku

Co wykrywają papierki na lotnisku?

Na lotnisku sprawdzanie rąk odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów i ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych. Pracownicy lotniskowi mogą przeprowadzać kontrolę rąk, aby poszukać śladów niebezpiecznych substancji, takich jak materiały wybuchowe, narkotyki lub innych zabronionych substancji. Kontrola rąk może być również stosowana w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, szczególnie w sytuacjach pandemii.

Co wykrywają papierki do sprawdzanie rąk na lotnisku?

Papierki, które są używane do sprawdzania rąk na lotnisku, to zwykle testy chemiczne lub biologiczne, które służą do wykrywania różnych rodzajów substancji, w tym substancji niebezpiecznych lub nielegalnych, jak również bakterii i wirusów, które mogą powodować choroby zakaźne.

Testy chemiczne mogą wykrywać ślady materiałów wybuchowych, narkotyków lub innych substancji niebezpiecznych. Podczas testu, pasażer zostaje poproszony o przetarcie swoich rąk papierkiem, który następnie zostaje poddany analizie chemicznej, aby sprawdzić, czy na rękach są jakiekolwiek ślady tych substancji.

Testy biologiczne natomiast, pozwalają na wykrycie bakterii i wirusów. Mogą one być stosowane w przypadku, gdy istnieje ryzyko przeniesienia choroby z jednego kraju do drugiego lub w sytuacjach, gdy występuje pandemia.


Dodaj swoją opinię